วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มาดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับไบโอมกันเถอะ

ไบโอมทุนดรา
ไบโอมทะเลทราย
ไบโอมป่าสนไบโอมป่าดิบชื้นไบโอมทุ่งหญ้า (เขตอบอุ่น/เขตร้อน-สะวันนา)