วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ระบบต่อมไร้ท่อ

http://www.youtube.com/watch?v=hEnCaKYWxxk&feature=related

คลิกที่ URL ข้างต้นแล้วเปิดลิงก์ที่ปรากฎนะคะ

ระบบประสาท


http://school.obec.go.th/njw/education/biology/chapter04/index_l04_p00.html

คลิกที่ URL ข้างต้นแล้วเปิดลิงก์ที่ปรากฎนะคะ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

http://www.youtube.com/watch?v=cSBshj3m_Pg

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=-mBroK7kYiY

โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อ
http://www.youtube.com/watch?v=ONsP4Mldo28&feature=related

ระบบโครงร่างของร่างกายมนุษย์
http://www.youtube.com/watch?v=kbL5UVTYDJI&feature=related

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

ระบบประสาท

นักเรียนเปิดหนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติมเล่ม 2 ทำความเข้าใจเนื้อหาตามลำดับนะคะ

http://www.youtube.com/watch?v=pjT1tpM-s0Q

http://www.youtube.com/watch?v=UffWL4msMlc&noredirect=1

http://www.youtube.com/watch?v=WESlVgC2GHo

http://www.youtube.com/watch?v=NgEfL3NBqxY