วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

http://www.youtube.com/watch?v=cSBshj3m_Pg

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=-mBroK7kYiY

โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อ
http://www.youtube.com/watch?v=ONsP4Mldo28&feature=related

ระบบโครงร่างของร่างกายมนุษย์
http://www.youtube.com/watch?v=kbL5UVTYDJI&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น