วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

http://www.youtube.com/watch?v=cSBshj3m_Pg

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=-mBroK7kYiY

โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อ
http://www.youtube.com/watch?v=ONsP4Mldo28&feature=related

ระบบโครงร่างของร่างกายมนุษย์
http://www.youtube.com/watch?v=kbL5UVTYDJI&feature=related

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

ระบบประสาท

นักเรียนเปิดหนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติมเล่ม 2 ทำความเข้าใจเนื้อหาตามลำดับนะคะ

http://www.youtube.com/watch?v=pjT1tpM-s0Q

http://www.youtube.com/watch?v=UffWL4msMlc&noredirect=1

http://www.youtube.com/watch?v=WESlVgC2GHo

http://www.youtube.com/watch?v=NgEfL3NBqxY