วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ทบทวนเรื่องระบบนิเวศก่อนสอบ

ใกล้สอบแล้ว มาดูสรุปเรื่องระบบนิเวศกันหน่อย คราวนี้เอามาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ลองศึกษาดูนะคะ http://www.mwit.ac.th/~deardean/link/All%20Course/ny/pdf/(2)%20Ecology.pdf

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

ทบทวนชีววิทยา ม.ปลายกับKKU

วันนี้ครูมีเว็บดีๆ มาฝากอีกแล้วค่ะ
คงเป็นประโยชน์กับผู้เรียนชีววิทยา ม.ปลายที่เข้ามาในบล็อกนี้ทุกๆคนนะคะhttp://202.12.97.4/media/main/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=58

มารู้จักประโยชน์ของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดกันสักนิด

ลองเปิดคลิปในเว็บนี้ดูกันนะคะhttp://202.12.97.4/media/main/index.php?option=content&task=view&id=128

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

มารู้จักไลเคนกันหน่อยไหม

ไลเคนเป็นตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบ mutualism โครงสร้างของร่างกายประกอบด้วยราบางชนิดกับสาหร่ายหรือไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาต่อจากเว็บต่อไปนี้นะคะ http://www.ru.ac.th/lichen/aboutlichens/aboutlichen.html