วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

มารู้จักไลเคนกันหน่อยไหม

ไลเคนเป็นตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบ mutualism โครงสร้างของร่างกายประกอบด้วยราบางชนิดกับสาหร่ายหรือไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาต่อจากเว็บต่อไปนี้นะคะ http://www.ru.ac.th/lichen/aboutlichens/aboutlichen.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น