วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สวัสดีปีใหม่ 2553

นิรภัยนิรโศก นิรโรควรผล
ทุมนัสบ่มิดล ทุรกรรมบ่มิกราย



1 ความคิดเห็น: