วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ทบทวนเรื่องระบบนิเวศก่อนสอบ

ใกล้สอบแล้ว มาดูสรุปเรื่องระบบนิเวศกันหน่อย คราวนี้เอามาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ลองศึกษาดูนะคะ http://www.mwit.ac.th/~deardean/link/All%20Course/ny/pdf/(2)%20Ecology.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น