วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องพฤติกรรม

http://www.youtube.com/watch?v=6vgPPq6i5Ow&feature=share

1 ความคิดเห็น:

  1. เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา ควรศึกษาร่วมกับหนังสือเรียนหรือสื่อการเรียนรู้อื่นๆ นะคะ

    ตอบลบ