วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ทบทวน "ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ" ก่อนสอบ


part 1   http://www.youtube.com/watch?v=Rd0RQ-t97eo&feature=share

part 2   http://www.youtube.com/watch?v=QnlSOwx5Oiw&feature=share

part 3   http://www.youtube.com/watch?v=rxANylhM7XY&feature=share

part 4   http://www.youtube.com/watch?v=kWNjUKmK9OQ&feature=share


1 ความคิดเห็น: