วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างของพืชดอก

เนื้อเยื่อพืช http://student.nu.ac.th/u46410387/LESSON1.HTM

เนื้อเยื่อเจริญ http://student.nu.ac.th/u46410387/LESSON2.HTM

เนื้อเยื่อถาวร http://student.nu.ac.th/u46410387/LESSON3.HTM

ลำต้น http://student.nu.ac.th/u46410387/LESSON4.HTM

ราก http://student.nu.ac.th/u46410387/LESSON5.HTM

ใบ http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/leaf.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น