วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

การงอกของเมล็ดข้าวโพด

การงอกของเมล็ดข้าวโพดเป็นแบบ Hypogeal germination

1 ความคิดเห็น: