วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

การงอกของเมล็ดข้าวโพด

การงอกของเมล็ดข้าวโพดเป็นแบบ Hypogeal germination

1 ความคิดเห็น:

  1. นิชนาถ 5132616 กันยายน 2552 06:43

    อ.อมราขา

    ชีวสอบวันไหนค่ะ?

    =))

    ตอบลบ