วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2

ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.5 จะเรียนชีววิทยา 4 (ว 40244) ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนเราจะเรียน 3 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่องระบบนิเวศ
หน่วยที่ 2 เรื่องประชากร
หน่วยที่ 3 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ปิดเทอม ไม่มีอะไรทำ ลองสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยเก็บไว้บ้างนะคะ

ครูมีตัวอย่างบทเรียนทางไกลเรื่องระบบนิเวศ ใครสนใจลองเปิดดูนะคะ ดูตามลำดับที่ลิงก์มาให้ได้เลยค่ะ

http://www.nrru.ac.th/nrru_learning/4062402/sci04/topic3/tp3.html

http://www.nrru.ac.th/nrru_learning/2500104/soc04/topic4/tp4_1.html

http://www.nrru.ac.th/nrru_learning/2500104/soc04/topic5/tp5.html

http://www.nrru.ac.th/nrru_learning/2500104/soc04/topic6/tp6_1.html

http://www.student.chula.ac.th/~47437349/webpage/index2.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น