วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การงอกของเมล็ด (seed germination)

การงอกแบบ epigeal germination


การงอกแบบ hypogeal germination


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น