วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่ของยูกลีนา

ยูกลีนาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การเคลื่อนที่ของยูกลีนาจะใช้แฟลกเจลลัมเส้นยาวพัดโบกไปมาเหมือนการว่ายน้ำ ถ้าในสภาพไม่มีน้ำจะยืดหดตัวให้เกิดคลื่นทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ แฟลกเจลลัมของยูกลีนามี 1-2 เส้น ถ้ายาวไม่เท่ากัน เส้นยาวจะยื่นจากไซโตสโตม เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ เส้นสั้นอยู่ภายในถุงที่พองออกตรงส่วนปลายของเซลล์ที่เรียกว่า รีเซอวัว (reservoir)

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2555 21:46

    อยากรู้ว่ายูกลีนาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆต้องโบกพัดเฟลเจลลัมอย่างไรค่ะ?

    ตอบลบ
  2. อยากทราบว่า Power Stroke กับ Return Stroke มีลักษณะทิศทางอย่างไรครับแล้วแตกต่างกันอย่างไร

    ตอบลบ