วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การสร้าง ATP ในการถ่ายทอดอิล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร ใน Light reaction

http://www.youtube.com/watch?v=BK_cjd6Evcw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น