วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันแรกของการเรียนการสอนาภาคเรียนที่1/2553

มาทำงานวันนี้เป็นวันแรกหลังจากไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร master teacher ที่ ม.แม่โจ้ อาทิตย์กว่าๆ พบปะนักเรียนไป 2 ห้อง บรรยากาศในห้องเรียนก็โอเค นักเรียนดูตั้งใจฟังกันดี ไปอบรมคราวนี้ได้เติมเต็มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนค่อนข้างเยอะ วิทยากรก็ใจดี อนุญาตให้ download เนื้อหามาใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ ครูจึงเอามาเผยแพร่ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษานอกห้องเรียนไปด้วย ตาม URL ข้างล่างนี้นะคะ
อันดับแรกก็เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง...
http://www.biology.mju.ac.th/CourseFile/191.PDF

วันนี้เอาเรื่องเดียวก่อนนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น