วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue)

หนังสือเรียนชีววิทยา(หลักสูตร 2544 ) ของ สสวท.ที่นักเรียนใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อเนื้อเยื่อพืช วันนี้ครูพบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชที่น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยาก จึงเอามาฝากนักเรียนให้เข้าไปศึกษาหาความรู้กัน ก็อย่างที่เคยบอกนะคะว่าครูไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่ออิเลกทรอนิคส์ แต่ก็พยายามรวบรวมสื่อต่าง ๆ มาไว้ในบล็อก เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน ลองเข้าไปศึกษากันนะคะ

http://www.sc.chula.ac.th/courseware/bio-u2/ppt/b06.ppt

http://bio.sci.ubu.ac.th/course/biology/Plant-tissue.pdf

http://www.mwit.ac.th/~bio/content5.2/Plant%20Forms%20and%20Functions%201%20(Plant%20tissue).pdf

ศึกษาแล้วลองเขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องราวดูนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น