วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เวลาของการตรวจสอบละอองเรณูในห้องเรียนมีน้อย นักเรียนสืบค้นจากเว็บนี้ต่อนะคะ

http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/Pollens/pollens.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น