วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

http://www.youtube.com/watch?v=E_XQR800AgM&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น