วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การรักษาดุลยภาพในร่างกาย


ระบบน้ำเหลือง
http://www.youtube.com/watch?v=KckEYD94ErY

ระบบหายใจ 
https://www.youtube.com/watch?v=wyI-ea4fbeU

ระบบขับถ่าย
https://www.youtube.com/watch?v=t7X6xQHuT_w

ระบบหมุนเวียนเลือด
https://www.youtube.com/watch?v=9Lqg-z6lJoY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น