วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

ดอกและส่วนประกอบของดอก
http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/flowers/index.htm

ละอองเรณู
http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/Pollens/pollens.htm

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
http://www.youtube.com/watch?v=AykzPemLs7Q

การปฏิสนธิของพืช
http://www.youtube.com/watch?v=AbpEhe6eXGI&feature=share

การเกิดผล
http://www.youtube.com/watch?v=bwCpQflmQG4&feature=share

การเกิดเมล็ด
http://www.youtube.com/watch?v=yMq_wp-jn-E&feature=share

การงอกของเมล็ด
http://www.youtube.com/watch?v=3Ij1eW_gsrM

http://www.youtube.com/watch?v=rp-jYOQBLtk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น