วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

การลำเลียงสารของพืช

การลำเลียงน้ำและสารอาหาร (แร่ธาตุ)

http://www.youtube.com/watch?v=rK2DIF_tgCg
http://www.youtube.com/watch?v=VHnFMPxteGo
http://www.youtube.com/watch?v=6aC-WTAWgOg

การลำเลียงอาหาร

http://www.youtube.com/watch?v=MxwI63rQubU
http://www.youtube.com/watch?v=-b6dvKgWBVY

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น