วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

การสังเคราะห์ด้วยแสง

บทนำ
http://www.youtube.com/watch?v=Jk8Lo8uqww8&feature=share

ปฏิกิริยาแสง (light reaction)
http://www.youtube.com/watch?v=isyksgQPnVY

การสร้าง ATP โดยอาศัยพลังงานแสง (photophosphorylation)
http://www.youtube.com/watch?v=Ce9JikM1mSo

การสร้างน้ำตาลของพืช C3
http://www.youtube.com/watch?v=pSBLInoOxmI

การสร้างน้ำตาลของพืช C4 และพืช CAM
http://www.youtube.com/watch?v=Dq38MpYOb8w


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น