วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงสร้างของลำต้น

โครงสร้างลำต้นตัดตามขวางพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocot)
โครงสร้างลำต้นตัดตามขวางพืชใบเลี้ยงคู่ (dicot)
โครงสร้างบริเวณปลายยอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น