วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การลำเลียงในพืช (Plant transport)

1 ความคิดเห็น:

  1. ด.ญ.สุกัญญา กันธิมา30 กรกฎาคม 2553 00:32

    การ ลำเลียง ในพืช เป็นงานของวิทยาศาสตร์    ส่วนหนึ่งเพื่่อเป็นการหาง่นง่าย

    ตอบลบ