วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

plant structure and growth

สวัสดีค่ะนักเรียน

ไหนๆโรงเรียนเราก็มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว นักเรียนควรต้องพัฒนาคุณลักษณะตนเอง 4 ประการ ได้แก่
1. มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3. ล้ำหน้าทางความคิด
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

ดังนั้นบล็อกที่ครูสร้างประกอบการเรียนรู้ หากจะมีภาษาอังกฤษปนอยู่มาก ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนนะคะ
วันนี้ก็มีแหล่งสืบค้นและศึกษาด้วยตนเองมาฝากอีก หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษา

http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/plants/intro.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น