วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบต่อมไร้ท่อ(ฮอร์โมน)

ชนิดและตำแหน่งของต่อมไร้ท่อ
http://www.youtube.com/watch?v=hEnCaKYWxxk


รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
http://www.youtube.com/watch?v=xRcQItSlehI


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น