วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทบทวนเรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=Rd0RQ-t97eo (ระบบประสาท)

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=yL0fqRiuJHI (ระบบประสาท)

ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=SDKzVshxmbg (ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=V0jXv0oJuDw (ระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 5 http://www.youtube.com/watch?v=YVspo5du1tE (ระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 6 http://www.youtube.com/watch?v=XDmB3SjpjKI (ระบบต่อมไร้ท่อ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น