วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต(locomotion)

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=cSBshj3m_Pg


การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=-mBroK7kYiY


การเคลื่อนที่ของคน (ตอนที่ 1)
http://www.youtube.com/watch?v=ONsP4Mldo28


การเคลื่อนที่ของคน (ตอนที่ 2)
http://www.youtube.com/watch?v=kbL5UVTYDJI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น