วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แหล่งเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีมากที่ชั้น mesophyll ของใบพืช มีรูปร่างกลมหรือกลมรี ยาว 5 ไมโครเมตร กว้าง 2 ไมโครเมตร หนา 1-2 ไมโครเมตร ภายในมีสารสีและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนสามารถศึกษาโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ จากลิงก์ต่อไปนี้นะคะ

http://www.biology.iupui.edu/biocourses/N100/images/ch9chloroplast.jpg

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/chloroplasts/images/chloroplastsfigure1.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น