วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การสังเคราะห์ด้วยแสง(Photosynthesis)

การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างสารอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยอาศัยพลังงานจากแสงของพืช สาหร่าย ไซยาโนแบคทีเรีย และแบคทีเรียบางชนิด นักเรียนสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ต่อไปนี้นะคะ

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio1/Chapter8/main.html

http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359311/PPHY4_photosyn.htm

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/photosynthesis/

แต่ถ้าต้องการดู animation ของเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ลองดูบทความที่ครูแสดงไว้เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ

1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์หนูอยากทดลองอ่าค่ะ

    ทดลองกันดีกว่า

    ตอบลบ